Έγκριση πρακτικού επιτροπής για την ανάθεση της «Σίτισης μαθητών καλλιτεχνικού σχολείου για το σχολικό έτος 2017-2018». Προσωρινή κατακύρωση αποτελέσματος διαγωνισμού.

Αριθμός Απόφασης:

155

Έτος απόφασης:

2017

Ημ/νία Απόφασης:

06/09/2017

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: