Έγκριση πρακτικού επιτροπής για την ανάθεση της «Σίτισης μαθητών καλλιτεχνικού σχολείου, σχολικού έτους 2013-2014». Κατακύρωση Αποτελέσματος Διαγωνισμού

Αριθμός Απόφασης:

159

Έτος απόφασης:

2013

Ημ/νία Απόφασης:

02/09/2013

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: