Έγκριση πρακτικού επιτροπής για την ανάθεση των υπηρεσιών «Αναβάθμισης εφαρμογών για όλες τις υπηρεσίες του δήμου». Προσωρινή Κατακύρωση Μέρος Αποτελέσματος Διαγωνισμού.

Αριθμός Απόφασης:

121

Έτος απόφασης:

2018

Ημ/νία Απόφασης:

29/05/2018

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: