Έγκριση πρακτικού επιτροπής για την ανάθεση των υπηρεσιών «Απομάκρυνση ανεπιθύμητης αυτοφυούς βλάστησης ελεύθερων χώρων του Δήμου Αμπελοκήπων Μενεμένης», αριθμ.μελ.39/2020. Οριστική Κατακύρωση Αποτελέσματος Διαγωνισμού.

Αριθμός Απόφασης:

120

Έτος απόφασης:

2020

Ημ/νία Απόφασης:

29/04/2020

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: