Έγκριση πρακτικού επιτροπής για την ανάθεση των υπηρεσιών «Απομάκρυνση ανεπιθύμητης αυτοφυούς βλάστησης ελεύθερων χώρων του δήμου Αμπελοκήπων Μενεμένης», (αριθμ.μελετ.58/13). Κατακύρωση Αποτελέσματος Διαγωνισμού.

Αριθμός Απόφασης:

132

Έτος απόφασης:

2013

Ημ/νία Απόφασης:

22/07/2013

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: