Έγκριση πρακτικού επιτροπής για την ανάθεση των υπηρεσιών «Απομάκρυνσης ανεπιθύμητης αυτοφυούς βλάστησης ελεύθερων χώρων του δήμου Αμπελοκήπων Μενεμένης», αριθμ.μελ.14/2019. Οριστική Κατακύρωση Αποτελέσματος Διαγωνισμού.

Αριθμός Απόφασης:

077

Έτος απόφασης:

2019

Ημ/νία Απόφασης:

03/04/2019

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: