Χορήγηση εξουσιοδότησης

Αριθμός Απόφασης:

076

Έτος απόφασης:

2019

Ημ/νία Απόφασης:

03/04/2019

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: