Έγκριση πρακτικού επιτροπής για την ανάθεση των υπηρεσιών «Αποξήλωσης πρεμνών και φύτευσης νέων δένδρων». Κατακύρωση Αποτελέσματος Διαγωνισμού.

Αριθμός Απόφασης:

175

Έτος απόφασης:

2015

Ημ/νία Απόφασης:

22/10/2015

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: