Έγκριση πρακτικού επιτροπής για την ανάθεση των υπηρεσιών «Ασφάλισης οχημάτων, μηχ/των έργου του δήμου Αμπελοκήπων Μενεμένης». Οριστική Κατακύρωση Αποτελέσματος "ιαγωνισμού.

Αριθμός Απόφασης:

109

Έτος απόφασης:

2017

Ημ/νία Απόφασης:

22/06/2017

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: