Έγκριση πρακτικού επιτροπής για την ανάθεση των υπηρεσιών «Διαχείρισης ογκωδών απορριμμάτων και μπαζοαπορριμμάτων και προϊόντων κλάδευσης δένδρων». Οριστική κατακύρωση αποτελέσματος διαγωνισμού.

Αριθμός Απόφασης:

053

Έτος απόφασης:

2021

Ημ/νία Απόφασης:

26/02/2021

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: