Έγκριση πρακτικού επιτροπής για την ανάθεση των υπηρεσιών «Εκμίσθωσης λεωφορείων για την μεταφορά προσώπων αθλητικών και πολιτιστικών τμημάτων». Κατακύρωση Αποτελέσματος Διαγωνισμού

Αριθμός Απόφασης:

108

Έτος απόφασης:

2016

Ημ/νία Απόφασης:

01/06/2016

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: