Ψήφιση – διάθεση πιστώσεων εγγεγραμμένων στον πρoϋπολογισμό έτους 2016

Αριθμός Απόφασης:

107

Έτος απόφασης:

2016

Ημ/νία Απόφασης:

01/06/2016

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: