Έγκριση πρακτικού επιτροπής για την ανάθεση των υπηρεσιών “Ενίσχυσης οικολογικής συνείδησης και προώθησης περιβαλλοντικού εθελοντισμού στον δήμο Αμπελοκήπων Μενεμένης». Απόρριψη προσφοράς, προσωρινή κατακύρωση αποτελέσματος διαγωνισμού.

Αριθμός Απόφασης:

043

Έτος απόφασης:

2020

Ημ/νία Απόφασης:

11/02/2020

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: