Έγκριση πρακτικού επιτροπής για την ανάθεση των υπηρεσιών «Φιλοξενία παιδιών ΑΜΕΑ του Δήμου σε κατασκηνώσεις κατά τη θερινή περίοδο έτους 2021». Οριστική Κατακύρωση Μέρος Αποτελέσματος Διαγωνισμού

Αριθμός Απόφασης:

188

Έτος απόφασης:

2021

Ημ/νία Απόφασης:

28/06/2021

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: