Έγκριση πρακτικού επιτροπής για την «Προμήθεια φυσικού αερίου για τον δήμο Αμπελοκήπων Μενεμένης και των νομικών του προσώπων». Προσωρινή κατακύρωση αποτελέσματος διαγωνισμού.

Αριθμός Απόφασης:

189

Έτος απόφασης:

2021

Ημ/νία Απόφασης:

28/06/2021

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: