Έγκριση πρακτικού επιτροπής για την ανάθεση των υπηρεσιών «Φιλοξενίας παιδιών (7-14 ετών) & ΑΜΕΑ του δήμου σε κατασκηνώσεις κατά τη θερινή περίοδο έτους 2015». Κατακύρωση Αποτελέσματος Διαγωνισμού.

Αριθμός Απόφασης:

068

Έτος απόφασης:

2015

Ημ/νία Απόφασης:

05/05/2015

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: