Έγκριση πρακτικού επιτροπής για την ανάθεση των υπηρεσιών «Φύλαξης ασφάλειας χώρων της δημοτικής ενότητας Αμπελοκήπων του δήμου Αμπελοκήπων-Μενεμένης». Κατακύρωση Αποτελέσματος Διαγωνισμού.

Αριθμός Απόφασης:

136

Έτος απόφασης:

2015

Ημ/νία Απόφασης:

17/08/2015

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: