Έγκριση πρακτικού επιτροπής για την ανάθεση των υπηρεσιών «Φύλαξης σχολικών μονάδων δήμου Αμπελοκήπων Μενεμένης». Κατακύρωση Αποτελέσματος Διαγωνισμού.

Αριθμός Απόφασης:

149

Έτος απόφασης:

2013

Ημ/νία Απόφασης:

08/08/2013

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: