Έγκριση πρακτικού επιτροπής για την ανάθεση των υπηρεσιών «Φύλαξης σχολικών μονάδων της δημοτικής ενότητας Μενεμένης του δήμου Αμπελοκήπων Μενεμένης». Κατακύρωση Αποτελέσματος Διαγωνισμού

Αριθμός Απόφασης:

163

Έτος απόφασης:

2015

Ημ/νία Απόφασης:

27/09/2015

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: