Έγκριση πρακτικού επιτροπής για την ανάθεση των υπηρεσιών «Φύλαξης σχολικών μονάδων της δημοτικής ενότητας Μενεμένης του δήμου Αμπελοκήπων-Μενεμένης». Προσωρινή Κατακύρωση Αποτελέσματος Διαγωνισμού

Αριθμός Απόφασης:

259

Έτος απόφασης:

2016

Ημ/νία Απόφασης:

15/12/2016

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: