Έγκριση πρακτικού επιτροπής για την ανάθεση των υπηρεσιών «Φύλαξης ασφάλειας χώρων της δημοτικής ενότητας Αμπελοκήπων του δήμου Αμπελοκήπων Μενεμένης». Προσωρινή Κατακύρωση Αποτελέσματος Διαγωνισμού.

Αριθμός Απόφασης:

260

Έτος απόφασης:

2016

Ημ/νία Απόφασης:

15/12/2016

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: