Έγκριση πρακτικού επιτροπής για την ανάθεση των υπηρεσιών «Καθαριότητας κτιρίων του δήμου Αμπελοκήπων Μενεμένης». Προσωρινή κατακύρωση αποτελέσματος διαγωνισμού.

Αριθμός Απόφασης:

195

Έτος απόφασης:

2018

Ημ/νία Απόφασης:

04/09/2018

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: