Έγκριση πρακτικού επιτροπής για την ανάθεση των υπηρεσιών «Κλάδευσης δένδρων», αριθμ.μελ.94/17.Οριστική Κατακύρωση Αποτελέσματος Διαγωνισμού.

Αριθμός Απόφασης:

203

Έτος απόφασης:

2017

Ημ/νία Απόφασης:

09/11/2017

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: