Έγκριση πρακτικού επιτροπής για την ανάθεση των υπηρεσιών «Κλάδευσης δένδρων», αριθμ.μελ.94/17. Προσωρινή Κατακύρωση Αποτελέσματος Διαγωνισμού.

Αριθμός Απόφασης:

196

Έτος απόφασης:

2017

Ημ/νία Απόφασης:

26/10/2017

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: