Έγκριση πρακτικού επιτροπής για την ανάθεση των υπηρεσιών «Κλάδεμα δένδρων», (αριθμ.μελετ.64/14.1). Κατακύρωση Αποτελέσματος Διαγωνισμού.

Αριθμός Απόφασης:

298

Έτος απόφασης:

2014

Ημ/νία Απόφασης:

21/10/2014

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: