Έγκριση πρακτικού επιτροπής για την ανάθεση των υπηρεσιών «Κλάδεμα δένδρων». Προσωρινή Κατακύρωση Αποτελέσματος Διαγωνισμού.

Αριθμός Απόφασης:

221

Έτος απόφασης:

2016

Ημ/νία Απόφασης:

17/11/2016

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: