Αποδεσμεύσεις ποσών από Προτάσεις Ανάληψης Υποχρέωσης

Αριθμός Απόφασης:

220

Έτος απόφασης:

2016

Ημ/νία Απόφασης:

17/11/2016

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: