Έγκριση πρακτικού επιτροπής για την ανάθεση των υπηρεσιών «Περίθαλψη, περισυλλογή, εκπαίδευση, σίτιση και αποτέφρωση αδέσποτων ζώων». Οριστική Κατακύρωση Μέρος Αποτελέσματος Διαγωνισμού.

Αριθμός Απόφασης:

215

Έτος απόφασης:

2021

Ημ/νία Απόφασης:

26/07/2021

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: