Έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων των Αποτελεσμάτων και της Διάθεσης των Αποτελεσμάτων της 31.12.2020 (01.01.2020-31.12.2020), με τις επί αυτών Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών της χρήσης της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης Δήμου Αμπελοκήπων - Μενεμένης (Κ.Δ.Ε.Δ.Α.Μ.)

Αριθμός Απόφασης:

216

Έτος απόφασης:

2021

Ημ/νία Απόφασης:

26/07/2021

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: