Έγκριση πρακτικού επιτροπής για την ανάθεση των υπηρεσιών «Περίθαλψης και περισυλλογής των αδέσποτων ζώων». Προσωρινή κατακύρωση αποτελέσματος για το τμήμα 2 Περισυλλογή, μεταφορά και φιλοξενία των ζώων σε ενδιαίτημα .

Αριθμός Απόφασης:

191

Έτος απόφασης:

2019

Ημ/νία Απόφασης:

04/08/2019

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: