Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού για το έργο «Συντηρήσεις Μικροκατασκευές υφιστάμενων αθλητικών εγκαταστάσεων Δήμου Αμπελοκήπων-Μενεμένης» (Αρ. Μελ.: 121/2017)

Αριθμός Απόφασης:

151

Έτος απόφασης:

2019

Ημ/νία Απόφασης:

29/07/2019

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: