Έγκριση πρακτικού επιτροπής για την ανάθεση των υπηρεσιών «Περίθαλψης και σίτισης των αδέσποτων ζώων». Κατακύρωση Αποτελέσματος Διαγωνισμού.

Αριθμός Απόφασης:

63

Έτος απόφασης:

2014

Ημ/νία Απόφασης:

22/04/2014

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: