Έγκριση πρακτικού επιτροπής για την ανάθεση των υπηρεσιών «Συντήρησης βαφών κτιρίων δημοτικής κοινότητας Αμπελοκήπων», αριθμ.μελ.57/17. Προσωρινή Κατακύρωση Αποτελέσματος %ιαγωνισμού.

Αριθμός Απόφασης:

133

Έτος απόφασης:

2017

Ημ/νία Απόφασης:

25/07/2017

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: