Έγκριση πρακτικού επιτροπής για την ανάθεση των υπηρεσιών «Συντήρησης βαφών κτιρίων Δημοτικής Κοινότητας Αμπελοκήπων του δήμου Αμπελοκήπων Μενεμένης». Κατακύρωση Αποτελέσματος Διαγωνισμού

Αριθμός Απόφασης:

133

Έτος απόφασης:

2016

Ημ/νία Απόφασης:

11/07/2016

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: