Έγκριση πρακτικού επιτροπής για την «Προμήθεια και τοποθέτηση ανταλλακτικών και οργάνων παιδικής χαράς» (αριθμ.μελ.68/15). Κατακύρωση Αποτελέσματος Διαγωνισμού

Αριθμός Απόφασης:

132

Έτος απόφασης:

2016

Ημ/νία Απόφασης:

11/07/2016

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: