Έγκριση πρακτικού επιτροπής για την ανάθεση των υπηρεσιών του υπολειπόμενου τμήματος Α: «Φιλοξενίας παιδιών 7-14 ετών του δήμου σε κατασκηνώσεις κατά τη θερινή περίοδο έτους 2017» της αρχικής ανάθεσης για την «Φιλοξενίας παιδιών (7-14) ετών & ΑΜΕΑ του δήμου σε κατασκηνώσεις κατά τη θερινή περίοδο έτ

Αριθμός Απόφασης:

101

Έτος απόφασης:

2017

Ημ/νία Απόφασης:

22/06/2017

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: