Έγκριση πρακτικού επιτροπής κατά το στάδιο ελέγχου των δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικών προσφορών για την «Προμήθεια Υγρών Καυσίμων και λιπαντικών του δήμου Αμπελοκήπων Μενεμένης & των νομικών του προσώπων». Επαναπροκήρυξη διαγωνισμού.

Αριθμός Απόφασης:

103

Έτος απόφασης:

2017

Ημ/νία Απόφασης:

22/06/2017

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: