Έγκριση πρακτικού επιτροπής για την ανάθεση των υπολειπόμενων ομάδων Δ2 και Δ3- Προμήθεια ειδών αρτοπωλείου..«Προμήθεια γάλακτος για το εργατοτεχνικό προσωπικό & ειδών τροφίμων για την κάλυψη των αναγκών του δήμου & των νομικών του προσώπων».Προσωρινή Κατακύρωση Αποτελέσματος Μέρους Διαγωνισμού.

Αριθμός Απόφασης:

119

Έτος απόφασης:

2017

Ημ/νία Απόφασης:

09/04/2017

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: