Έγκριση υπεκμίσθωσης του 50% δημοτικού ακινήτου με αριθμό 407ββ που βρίσκεται στην οδό Πόντου Δημοτικής Κοινότητας Μενεμένης

Αριθμός Απόφασης:

120

Έτος απόφασης:

2017

Ημ/νία Απόφασης:

09/04/2017

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: