Έγκριση πρακτικού επιτροπής για την ανάθεση του τμήματος 4: Προμήθεια λιπαντικών της αρχικής ανάθεσης για την «Προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών του δήμου Αμπελοκήπων Μενεμένης και των νομικών του προσώπων». Προσωρινή κατακύρωση μέρους αποτελέσματος διαγωνισμού.

Αριθμός Απόφασης:

009

Έτος απόφασης:

2018

Ημ/νία Απόφασης:

18/01/2018

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: