Έγκριση πρακτικού επιτροπής για την «Προμήθεια αναλωσίμων υλικών μηχανοργάνωσης». Κατακύρωση αποτελέσματος Διαγωνισμού

Αριθμός Απόφασης:

79

Έτος απόφασης:

2013

Ημ/νία Απόφασης:

29/04/2013

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: