Έγκριση πρακτικού επιτροπής για την «Προμήθεια ενός ηλεκτροκίνητου οχήματος μεταφοράς φορτίου και δύο φορτιστών ηλεκτρικών οχημάτων και υλικών εγκατάστασης αυτών». Οριστική κατακύρωση μέρος αποτελέσματος διαγωνισμού.

Αριθμός Απόφασης:

227

Έτος απόφασης:

2021

Ημ/νία Απόφασης:

04/08/2021

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: