Έγκριση πρακτικού επιτροπής για την «Προμήθεια ενός ηλεκτροκίνητου οχήματος μεταφοράς φορτίου και δύο φορτιστών ηλεκτρικών οχημάτων και υλικών εγκατάστασης αυτών». Προσωρινή κατακύρωση αποτελέσματος διαγωνισμού

Αριθμός Απόφασης:

199

Έτος απόφασης:

2021

Ημ/νία Απόφασης:

12/07/2021

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: