Ετήσιος προγραμματισμός προσλήψεων τακτικού προσωπικού έτους 2022.

Αριθμός Απόφασης:

198

Έτος απόφασης:

2021

Ημ/νία Απόφασης:

12/07/2021

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: