Έγκριση πρακτικού επιτροπής για την «Προμήθεια εντύπων, φακέλων & αφισών για τις ανάγκες των υπηρεσιών του δήμου». Κατακύρωση Αποτελέσματος Διαγωνισμού.

Αριθμός Απόφασης:

66

Έτος απόφασης:

2013

Ημ/νία Απόφασης:

14/04/2013

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: