Εξέταση της ένστασης από την εταιρία με επωνυμία “ ΜΕΤΑΛΛΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Ν. ΠΕΤΣΙΟΣ ΚΑΙ ΥΙΟΙ ΑΕ ” κατά του από 27/03/13 πρακτικού της επιτροπής διενέργεια διαγωνισμού, στα πλαίσια του πρόχειρου διαγωνισμού για την «Προμήθεια κάδων απορριμμάτων (μεταλλικών κυλιόμενων 1300l-πλαστικών 240l & 360l)».

Αριθμός Απόφασης:

65

Έτος απόφασης:

2013

Ημ/νία Απόφασης:

14/04/2013

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: