Έγκριση πρακτικού επιτροπής για την «Προμήθεια επίπλων», υποέργο 4 της πράξης (296085) «Κατασκευή Πολιτιστικού Κέντρου δήμου Αμπελοκήπων». Κατακύρωση Αποτελέσματος Διαγωνισμού

Αριθμός Απόφασης:

199

Έτος απόφασης:

2015

Ημ/νία Απόφασης:

08/11/2015

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: