Έγκριση πρακτικού επιτροπής για την «Προμήθεια εξοπλισμού για τον βρεφονηπιακό σταθμό οδού Ν. Καζαντζάκη». Κατακύρωση Αποτελέσματος Διαγωνισμού.

Αριθμός Απόφασης:

109

Έτος απόφασης:

2013

Ημ/νία Απόφασης:

17/06/2013

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: