Έγκριση εκτέλεσης, ψήφιση πίστωσης και απευθείας ανάθεση του έργου: «ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΚΑΙ ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΗ ΠΑΡΤΕΡΙΟΥ ΣΤΟΝ ΑΥΛΕΙΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ» με αρ. μελ. 63/2013 και προϋπολογισμό 2.669,00 €.

Αριθμός Απόφασης:

110

Έτος απόφασης:

2013

Ημ/νία Απόφασης:

17/06/2013

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: