Έγκριση πρακτικού επιτροπής για την «Προμήθεια εξοπλισμού πολιτικής προστασίας». Οριστική κατακύρωση αποτελέσματος διαγωνισμού.

Αριθμός Απόφασης:

120

Έτος απόφασης:

2019

Ημ/νία Απόφασης:

03/06/2019

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: